Hamburger

Kousek

Obtížnost:  4

Petr Resch a Karel Hegr 2009

Poznámka: SD

Brousek

Obtížnost:  6B

Petr Resch a Karel Hegr 2009

Poznámka: SD

První boulder

Obtížnost:  4+

Náhorní

Obtížnost:  3

 

Mezi housky

Obtížnost:  6C

 

Čtyřka

Obtížnost:  4+

 

Pětka

Obtížnost:  5A

Poznámka: 6B+ SD (Petr Resch kolem 2000)

 

Namleté kůže

Obtížnost:  5C

Poznámka: 6A SD (Petr Resch kolem 2000)

U spáry

Obtížnost:  4

 

Těžký boulder

Obtížnost:  5A

Poznámka: 6A+ SD (Petr Resch a Karel Hegr 2009)

Jak snadné je žít

Obtížnost:  5B

Poznámka: 7B+ SD (Petr Resch 2009)

Nesnesitelná lehkost bytí

Obtížnost:  5B

Poznámka: 7C SD (Petr Resch 2009)

Send a Comment

Your email address will not be published.