logo padání.png, 4,9kB uvodka.jpg, 109kB

Pravidla

Průběh závodu

1. Každý účastník obdrží průvodce. Závodí se pouze na boulderech uvedených v tomto průvodci. Závodů se může zúčastnit pouze registrovaný závodník.

Hlavní závod

2. V hlavním závodu se započítávají body za osm nejtěžších vylezených boulderů během závodu. Pokud mají bouldery více variant (jsou v průvodci označeny jedním písmenkem), započítávají se body pouze za jednu (nejtěžší přelezenou) variantu.

3. Každý účastník si formuláře vyplňuje sám (nezapomeňte napsat jméno!!!), následně si sám sečte body za nejtěžších osm a výsledek zapíše do tabulky, kontrola pořadatelem je pouze namátková – jakékoli (úmyslné) chyby ve vyplnění formuláře nebo snaha o nahlášení nepřelezeného boulderu mohou vést k diskvalifikaci závodníka, o tomto rozhoduje hlavní rozhodčí, kterým je Petr Resch.

4. Tento závod probíhá ve čtyřech kategoriích: muži, ženy, starší děti (11-14 let), mladší děti (do 10 let včetně). Pro určení věku dítěte je rozhodující datum 1. ledna (má-li dítě desáté narozeniny např. v únoru, závodí v mladší kategorii)

5. Soutěž probíhá do soboty. Formulář je nutné odevzdat v místě registrace nejpozději v 19 hodin (za tímto účelem instalovaná krabice).

Vedlejší závod (Ocún sběrač)

6. Závodníci se snaží přelézt co nejvíce boulderů bez rozdílu obtížnosti. Muži lezou bouldery od 5A, ženy od 4. Minimální počet pro muže je 50 boulderů, pro ženy 40. Výsledek si každý do tabulky zapisuje sám.

7. Soutěž probíhá do soboty. Formulář je nutné odevzdat v místě registrace nejpozději v 19 hodin (za tímto účelem instalovaná krabice).

8. Kategorie muži a ženy, neexistují dětské kategorie.

Všeobecná pravidla

9. Nástup ze sedu (v popisu SD) znamená vždy nástup zadkem na zemi (bouldermatce), použít se mohou všechny chyty pod vodorovnou čárkou, která je součástí šipky, v případě nejasných nástupů jsou ještě navíc označeny chyty tečkou

10. Nástup z chytu (značení CH) znamená nástup z povinného chytu, který je označen na skále nebo popsán v popisu, při něm se může stát, klečet, mít nohy někde zaklíněné, tedy v libovolné poloze

11. Každý závodník je povinen si zajistit chytače z řad ostatních závodníků nebo požádat pořadatele o chycení, je-li nablízku (toto pravidlo nemusí být absolutně striktně dodržováno, ale je pro závodníky - chceme zajistit maximální bezpečnost!!!).

12. K drobnému dočištění skály je možné využít zubních či drátěných kartáčků. V žádném případě nástroje na odlupování lišt! Odlomí-li se při lezení chyt, pokračuje se v lezení dále, jako by se nic nestalo. To platí v případě zlehčení i zvýšení obtížnosti směru. Výjimky (v případě výrazných zásahů do celkového pořadí) může učinit hlavní rozhodčí.

13. Je zakázáno lezení s kalafunou, lámání větví stromů a jiné narušování přírody. Veškerý odpad si prosím odneste pryč.

Lezení dětí

14. Za děti zodpovídá dospělá osoba, která je doprovází (rodič, trenér apod.).

15. Děti musí pro start boulderů dodržovat stejná pravidla, jako dospělí. Pokud nedosáhnout ze země na chyty, kam dosáhne běžný dospělý, mohou si postavit pyramidu např. z bouldermatek, nikdo je nesmí vyzvedávat. Stejně tak u startů ze sedu musí děti sedět (na složených bouldermatkách apod.).

box_bottom.jpg, 964B